inmotion vps reviews

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เปิดสอนการขับรถเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ โดยมีสนามฝึกทดสอบการขับรถที่มาตรฐานบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ (อ่านต่อ)

 

 

หลักฐานการสมัคร

  • 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • L0001.png
  • lerrn0001.png

ขวา

left-mid

left-3

left-4

left-bot

maintop 1

maintop 2

side left

advert

แม่สอดสอนขับรถ

"เราให้ความคุ้มค่า จากทีมงานมืออาชีพ"

โดยเน้นสนามฝึกสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการที่ได้มาตรฐาน

-ขับรถอย่างปลอดภัยจากครูฝึกสอนที่มากประสปการณ์ และครูฝึกที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

-สามารถสอบเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ สอบผ่านทางโรงเรียนจะออกประกาศรับรองให้ไปถ่ายรูปทำใบขับขี่ที่ขนส่งได้เลยทุกจังหวัด

-.โรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ.-

เราให้ความคุ้มค่า  จากทีมงานมืออาชีพ

ไม่เสียเวลาจองคิว   เปิดสอนทุกวัน

ไม่มีวันหยุดราชการ

 

side right

 

ขวา 1

ขวา 2

right-midle

right-3

right -4

right-4

right bottom

รักสาวพะวอ

ท่าสองยางเมืองงาม

แม่สอดเมืองสวย

สวรรค์ทุ่งเสลี่ยม

แม่สอดที่รัก