เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนแม่สอดสอนขับรถ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่เปิดสอนการขับรถเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ โดยมีสนามฝึกทดสอบการขับรถที่มาตรฐานบนพื้นที่กว่า 13 ไร่ (อ่านต่อ)

 

 

หลักฐานการสมัคร

  • 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • L0001.png
  • lerrn0001.png

ขวา

left-mid

left-3

left-4

left-bot

maintop 1

maintop 2

side left

advert

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนให้ภาคเอกชน เปิดโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบ  ให้กับผู้ต้องการมีใบอนุญาตขับขี่รถ โดยอยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของกรมการขนส่งทางบก  โดยผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบจากโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว  สามารถนำหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนไปขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้จากสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ   โดยไม่ต้องมีการอบรมและทดสอบใดๆที่สำนักงานขนส่งอีก

ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง http://apps.dlt.go.th/school_driving 

side right

 

ขวา 1

ขวา 2

right-midle

right-3

right -4

right-4

right bottom

รักสาวพะวอ

ท่าสองยางเมืองงาม

แม่สอดเมืองสวย

สวรรค์ทุ่งเสลี่ยม

แม่สอดที่รัก